Eurochild

This page is currently not available in English.

Eurochild is een netwerk van organisaties en individuen die werkzaam zijn in en in heel Europa om de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren te verbeteren. Eurochild's werk wordt ondersteund door de beginselen die zijn vastgelegd in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van het Kind. Eurochild wordt gefinancierd door de Europese Commissie binnen het Progress-programma.

De missie van Eurochild is om het welzijn en de rechten van kinderen en jongeren in Europa te bevorderen door middel van het opbouwen van een netwerk van actieve organisaties en individuen die werkzaam zijn in heel Europa om de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren te verbeteren. 

Activiteiten Eurochild omvatten: 

  • Het delen van informatie over beleid en praktijk 
  • Monitoring en het beïnvloeden van beleidsontwikkeling op nationaal en Europees niveau 
  • Het creëren van belangengroepen en partnerschappen tussen lidorganisaties 
  • De belangen van haar leden onder de aandacht brengen van internationale instellingen 
  • Versterking van de capaciteit van haar leden door middel van training, individueel advies en ondersteuning

Iedereen die interesse heeft in de (Europese) ontwikkelingen op het gebied van zorg voor jeugd zou regelmatig eens een kijkje moeten nemen op de website van Eurochild.