Preconference congres Bern

  donderdag 12 september 2013 (Hele dag)

Uitnodiging aan alle deelnemers van het congres in Bern

Preconference FICE NL 12 september 2013
Tijd: 15:00 - 18:30 locatie: Maliebaan 99, 3581 CH, Utrecht

Van 9 tot 12 oktober vindt de internationale conferentie van FICE NL in Bern plaats.
“Ways Toward Inclusion – A Challenge for All of Us!”

Een internationale conferentie heeft tot doel kennis en ervaring te delen, inspiratie  op te doen en te leren van elkaar. Als voorbereiding op de conferentie willen wij iedereen die naar Bern gaat van harte uitnodigen op 12 september voor de Nederlandse preconference. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen we met elkaar van gedachten wisselen over wat je als Nederland kan leren van andere landen en wat anderen van ons in Nederland zouden kunnen leren rondom het thema “Inclusie”.

Vanuit Nederland hebben zich verschillende instellingen voor jeugdzorg en universiteiten ingeschreven om een workshop te geven. Zij zullen zich op 12 september voor u presenteren.

Kortom, een gezellige en inspirerende voorbereiding op de conferentie in Bern.

We hopen zoveel mogelijk Nederlandse deelnemers aan de conferentie te mogen ontvangen. Aangezien wij niet precies weten wie zich heeft aangemeld sturen wij deze uitnodiging naar alle leden van FICE NL. Mocht u van anderen weten dat zij ook van plan zijn naar de conferentie in Bern te gaan, stuurt u deze uitnodiging dan gerust door.

Aanmelden kan tot 9 september per mail naar Hanne Peerenboom, hanne@peer3.nl

Mocht je vragen hebben, dan kan je hiervoor per mail (hanne@peer3.nl) contact opnemen met de programmamanager van FICE NL: Hanne Peerenboom.

We zien je graag op de preconference!

Cees Wierda (Bestuur FICE NL)
Hanne Peerenboom (programma manager FICE NL)