Trafficking, debat met betrokken instanties

  vrijdag 31 oktober 2014 15:00 tot 18:00

FICE NL organiseert een debat over trafficking (mensenhandel) met als ambitieuze doelstellingen:

 • bewustwording van de complexiteit van het probleem trafficking;
 • inzicht in de verschillende visies op trafficking en de daaruit voortvloeiende acties op het niveau van lokaal beleid;
 • ontdekken of de diverse acties op elkaar aansluiten en voldoende zijn om het probleem van trafficking op te lossen;
 • komen tot een advies in de vorm van een plan van aanpak van trafficking op lokaal niveau.

Deze trailer zette ons aan het denken.... Hier moet gezamenlijk iets aan gedaan worden!!

Programma

1.            Inleiding in het onderwerp door Phil Birkenhäger. Phil deed de afgelopen periode onderzoek naar lokaal anti-trafficking beleid in het kader van de afronding van zijn master European Studies. Het betrof een casestudy naar de toepassing van het zogenaamde ‘barrièremodel’ ter bestrijding van mensenhandel (trafficking) binnen legale raamprostitutie in de gemeente Utrecht. Phil is door zijn onderzoek kritisch ten aan zien van de effectiviteit van de aanpak binnen de gemeente Utrecht en heeft aanbevelingen geformuleerd voor lokaal beleid. Meer hierover kunt u lezen in de bijlage hieronder. Phil wil zijn onderzoek naar de aanpak van trafficking door lokale overheden en hun (netwerk)partners graag voortzetten in de vorm van een promotie. 

2.            Sprekers die vertellen over hun aanpak, perspectief en rol met betrekking tot trafficking. 

 • Frank Waterreus, expert Mensenhandel Noord-Holland, zal de politie vertegenwoordigen. Frank zal ingaan op het periodieke casusoverleg dat in Noord-Holland plaats vindt, de relatie met Advies en Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (AMHK) en de zorgmelding van de Politie. Frank Waterreus heeft vanuit zijn functie bij de politie ook kennis over loverboyproblematiek, het criminaliseren van slachtoffers, slachtoffers die ook een daderrol hebben en alleenstaande minderjarige vreemdeling (AMV) die slachtoffer worden van mensenhandel.
 • Brigitte Claassen van Nidos. Brigitte is leidinggevende van het team beschermde opvang (prostitutie meisjes). Daarnaast kan zij vertellen over het Europese project ketenregie kinderhandel waarvan Nidos ketenregisseur is.
 • Maria, een 16 jarig Russisch slachtoffer van trafficking. Zij kan uit eigen ervaring vertellen over de impact van trafficking en wat er in haar ogen aan gedaan zou moeten worden.
 • Philip Veerman over samenwerkingsverbanden tegen trafficking, o.a. op gemeentelijk niveau.
 • Sandra van den Berg van Comensha over ketenregie.

3.            Debat over de volgende vragen:

 • Hoe herken je trafficking?
 • Hoe kun je trafficking voorkomen? 
 • Wie is verantwoordelijk? En waarvoor?
 • Hoe help je slachtoffers?

Als u interesse heeft om deel te nemen aan deze bijeenkomst kunt u een mail sturen naar info@fice.nl. Het belooft een interactieve kleinschalige bijeenkomst te worden waarin we het probleem trafficking zeker niet zullen oplossen, maar waarin we wel gezamenlijk tot nieuwe inzichten en misschien wel nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen komen.

FICE NL is bezig met een aanvraag voor BAMw registratiepunten voor dit debat.

Tijd en Locatie: 15:00-18:00 De Pionier (zaal Koffieboon) - Grebbeberglaan 15 - 3527 VX - Utrecht (Let op! locatie is gewijzigd)