Etentje en algemene ledenvergadering

  vrijdag 25 mei 2018 11:00

Op 25 mei stoppen Gitta, Tin en Annet als bestuursleden van FICE NL. We willen dit afscheid een feestelijk tintje geven en tegelijkertijd van dit moment gebruik maken om in goede sfeer samen te praten over FICE van verleden naar heden… en toekomst. Sprekers zullen schetsen hoe het FICE netwerk henzelf en de jeugdzorg in het algemeen heeft beïnvloed in hun jaren als bestuurslid en wat zij hebben ervaren als de meerwaarde van het internationale netwerk. Wat willen zij het FICE van nu meegeven?

Programma

16:30 Welkom

16:45 Zorg voor kinderen, het internationale perspectief van FICE Nederland, toen, nu en in de toekomst

17:45

 • ALV: het jaarverslag en de plannen voor 2018  = de toekomst!
 • Aftreden bestuursleden Gitta Griffioen, Tin Verstegen en Annet van Zon
 • Voorstellen nieuwe bestuursleden Kathelijne van de Boogert, Renske de Boer en Babette Offenberg 

Aansluitend etentje voor leden en bestuursleden

Praktische zaken

 • Etentje en ALV zijn gratis
 • Locatie: Nidos in Utrecht, Maliebaan 99. Parkeren is daar goed mogelijk, wel betaald.
 • Voor wie: de leden van FICE of organisaties die lidmaatschap overwegen.
 • Aanmelden kan via deze website rechtsboven of via deze link

Een van de wijzigingen die in gang gezet zullen worden is aanstellen van een Raad van advies en een uitvoerend bestuur. De verantwoordelijkheden van de Raad van advies zullen zijn:

 • Bewaken van het erfgoed en de missie van FICE
 • Ambassadeur zijn voor FICE
 • Het uitvoerend bestuur adviseren gevraagd en ongevraagd
 • Het faciliteren van de werkzaamheden van het uitvoerend bestuur

De leden van de Raad van advies zullen hiervoor benaderd worden door het uitvoerend bestuur.

Oproep: Voor Heidag 15 juni en het uitvoerend bestuur zijn we nog op zoek naar:

 • Een notulist / secretariele ondersteuning
 • Organisaties / projectleiders die internationaal aan de slag willen met de thema’s van FICE.  Die tijd en energie krijgen voor het aanvragen van subsidie en het uitvoeren van projecten.
 • Organisaties die uitwisselingen willen organiseren met de leden van FICE Internationaal.
 • Out of the box denkende mensen, idealisten, pioniers die samen met ons inspiratie kunnen halen en geven in het belang van kinderen.

Doelen van de Heidag:

 • Nieuwe samenstelling bestuur maken
 • Nieuwe taakverdeling binnen bestuur
 • Uitwerking jaarplan in acties en afspraken