Preconference 12 sept

Op 12 september hebben we alvast een voorproefje gehad op de conferentie in Bern. De Nederlandse workshops zijn aan elkaar gepresenteerd en we hebben besproken wat de aandachtspunten zijn. Een overzicht van de Nederlandse input in Bern:

 • Flessenpost voor de gemeenten van jongeren van het JWB
 • Passies en talenten en Top Match van Lindenhout, in samenwerking met ondernemers
 • Creatieve aanpak van een crisissituatie van Trivium Lindenhof
 • Interculturele pleegzorg van Nidos
 • Jongeren over inclusie, participatie van FICE NL
 • Conflict tussen belang van het kind en de stem van het kind, hogeschool Saxion en Universiteit Groningen
 • De consequenties voor een organisatie wanneer jongeren en ouders zelf de regie hebben

Er kwamen tijdens de preconference een aantal vragen naar boven die interessant zijn om te onderzoeken in Bern. Deze vragen zullen tijdens de nog te plannen postconference aan de orde komen. De vragen in het kort:

 • Hoe kun je kinderen/jongeren zoveel mogelijk laten participeren?
 • Hoe kun je zorgen dat participatie echt participatie is en blijft? Dat het niet bij eenmalige projecten en beloftes blijft. Dat ideeën die voortkomen uit participatie geimplementeerd worden?
 • Hoe betrek je ondernemers bij jongeren en inclusie?
 • Hoe kan je kinderen betrekken bij keuzes die tijdens een crisis moeten worden gemaakt?
 • Het belang van plaatsingen in Cultuurgezinnen.
 • Hoe kan ons taalgebruik aangepast worden om excluderen te voorkomen? Inclusie te bevorderen?
 • Pleeggezinnen vinden, hoe doe je dat? Wat versta je onder een 'gezin'?
 • Wat moet je als instelling doen om jongeren de regie te geven over hun behandeling?

Al met al kunnen we spreken over een geslaagde en inspirerende middag. Er werden zelfs meteen contacten gelegd voor in Bern, maar ook voor verdere samenwerking in de toekomst.

FICE NL beschikt over een lijst met contactgegevens van Nederlandse deelnemers aan de conferentie in Bern, inf. hierover beschikbaar via Hanne Peerenboom, hanne@peer3.nl