Werkgroep alleenstaande minderjarigen

Op deze pagina kunt u lezen over de stand van zaken, acties en resultaten van de FICE Internationaal werkgroep alleenstaande minderjarigen. Mocht u mee willen denken of over relevante informatie beschikken dan horen we dat graag. Stuur een mail naar info@fice.nl tav Willem Loupatty.

Tijdens het overleg in Belgrado 7/8 mei 2015 heeft Tin Verstegen bestuurder van Nidos en FICE NL beloofd om mee te helpen bij de organisatie van een mini-symposium over migranten in Bulgarije tijdens de CF in Sofia (14-15-16 oktober). Ook bij de invulling van dit thema op het FICE Inter congres aug. 2016 in Wenen zal Nidos betrokken zijn. In de bijlage vindt u het interessante programma van het minisymposium in Sofia 14 en 15 okt. Thema  “Back tot he childhood – good practices for work with unaccompanied minors”

Voor een kort verslag van het programma is te lezen op www.fice-inter.net. We willen er twee punten kort uitlichten:

  • Een van de sprekers was Vasco Malta, vertegenwoordiger van FRA European Union Agency for fundamental rights.  Hij vertelde over het handboek dat  FRA recent heeft uitgegeven:  Guardianship systems for children deprived of parental care uin the European Union. Het handboek staat hieronder als bijlage. Vanwege deze conferentie wordt het handboek in het Bulgaars vertaald!
  • Wat goed zichtbaar werd is dat het Nederlandse systeem een belangrijke,  fundamentele keus maakt ten aanzien van opvang van Alleen staande minderjarigen (AMV): de jongeren onder de 15 in principe te plaatsen in opvanggezinnen. In de meeste Europese landen worden momenteel de AMV opgevangen in grote voorzieningen.

Op 14 okt. vond tegelijkertijd een bijeenkomst plaats in Nederland over childtrafficking. Het verslag daarvan is hier te lezen. Philip Ishola was de gastspreker. In de bijlage staan gids die gaan over de aanpak en samenwerking bij childtrafficking.

Kartrekker werkgroep: Emmanuel Grupper emmanuel.grupper@gmail.com

Deelnemers: