Werkgroep kwaliteitsstandaarden en dossiervorming

 

Op deze pagina kunt u lezen over de stand van zaken, acties en resultaten van de FICE Internationaal werkgroep kwaliteitsstandaarden en dossiervorming. Mocht u mee willen denken of over relevante informatie beschikken dan horen we dat graag. Stuur een mail naar info@fice.nl tav Willem Loupatty.

Kartrekker: Jennifer Brooker jennifer.brooker@rmit.edu.au

Deelnemers:

Q4C is een van de kwaliteitsstandaarden die gedeeld worden.