Werkgroep zorgverlaters

Op deze pagina kunt u lezen over de stand van zaken, acties en resultaten van de FICE Internationaal werkgroep zorgverlaters. Mocht u mee willen denken of over relevante informatie beschikken dan horen we dat graag. Stuur een mail naar info@fice.nl tav Willem Loupatty.

Kartrekker: Josef Koch josef.koch@igfh.de (Duitsland)

Deelnemers  (Geen deelname van FICE NL):

De aanvraag van FICE NL samen met Stichting Kinderperspectief bij Erasmus + is toegekend. Dat betekent dat we op 18-19-20 november 2017 een expertmeeting met zorgverlaters uit diverse landen gaan organiseren. De opbrengst is een overzicht per standaard van de best practices uit diverse landen. Zie de activiteiten op deze site voor meer info.

Dit Duitse careleavers initiatief heeft de FICE Award gewonnen: https://www.careleaver.de FICE NL zal binnenkort zeker een samenwerking/uitwisseling starten met deze Duitse zorgverlaters.

Van 17 tot 25 augustus 2016 organiseerde FICE Oostenrijk in Wenen een jongerencongres voor 60 careleavers uit Zuid-Afrika, Kenia, Israël en 10 Europese landen. Nederland werd vertegenwoordigd door leden van de jongerenraad van Cardea.

Keihard werken: Na kennismakingsactiviteiten en het werken aan een persoonlijk toekomstplan vormde het gezamenlijk opstellen van 10 internationale standaarden voor careleaving het belangrijkste onderdeel van het programma. Onder leiding van een groep gemotiveerde facilitators die door de verschillende landen waren afgevaardigd, werd keihard gewerkt aan het opstellen van deze standaarden .

Presentaties voor een groep van 650 deelnemers uit 60 landen: Hierna werden verschillende presentaties voorbereid die op 22 en 23 augustus zouden worden gegeven aan alle 650 deelnemers van het FICE vakcongres voor jeugdzorgprofessionals uit maar liefst 60 verschillende landen.

Het hoogtepunt van de conferentie! Het resultaat mocht er zijn. De Nederlandse en Zuid-Afrikaanse jongeren speelden de hoofdrol tijdens de verschillende presentaties en brachten op creatieve wijze de door de groep samengestelde standaarden onder de aandacht van het internationale publiek.

FICE International heeft de standaarden reeds geadopteerd en ook de landelijke secties beloofden zich te gaan inzetten voor het verspreiden van de standaarden in eigen land.

10 standaarden voor care leavers

  1. Every care leaver should have equal rights, opportunities, access to social benefits and be adequately informed about this right.
  2. Every care leaver should be involved in their own care leaving plan and have a say in what has to be done.
  3. When applying for college/university every care leaver should have benefits and access to scholarship sponsored either by government or private organizations.
  4. To be able to find and succeed in a job, every care leaver should get help to become aware of and get  recognized with their potentials, so that they gather the chance to improve them.
  5. Free health insurance for everyone.
  6. To live your life, every care leaver needs to feel connected to some people they can rely on.
  7. The workers supporting care leavers should be motivated, qualified, supportive and supervised.
  8. To take care for one’s own, care leavers need to have knowledge about life skills and how to organize their daily routine, like in a peer to peer training.
  9. Care leavers need to know how to ensure their capability to keep a roof over their head.
  10. After leaving care, society should provide the opportunity to turn to a mentor who guides and supports emotionally, if needed.

De inbreng van de jongeren werd door velen beschouwd als het hoogtepunt van de conferentie! In de bijlage kun je de 10 standaarden downloaden.

In de bijlage vindt u een samenvatting van wat Nederland tot nu toe heeft gedaan ten behoeve van de verspreiding van de 10 standaarden. Er is onder anderen een filmpje gemaakt dat je hier kan bekijken. https://www.youtube.com/watch?v=BBNk5YJUjHc

Tijdens het overleg van de werkgroep 7/8 mei 2015 in Belgrado is besloten om dit thema als thema voor het jongerenprogramma van het congres in Wenen (2016) te kiezen. Martine Tobé zal samen met de congresorganisatie de uitwerking verzorgen.

Op 18 en 19 september 2015 vond in Berlijn een mooie Internationale bijeenkomst plaats, waarin uitwisseling van ervaring en initiatieven door en voor careleavers centraal stonden. Initiatiefnemer was FICE Duitsland en de deelnemers kwamen uit 11 andere landen, waaronder vele FICE Internationaal lidstaten. In de bijlage staat een uitgebreid verslag met daarin het programma, de deelnemers en de presentaties tijdens de verschillende workshops. Het is zeker de moeite om ter inspiratie door te lezen.