Doelstellingen

Vijf doelstellingen van FICE Nederland

FICE Nederland faciliteert en stimuleert internationale uitwisseling voor jongeren, medewerkers en bestuurders.

Actief ondersteunen
FICE Nederland ondersteunt organisaties door op te treden als internationale makelaar. Zij bemiddelt bij uitwisseling van jongeren, stimuleert internationale jobrotation, adviseert bij subsidieaanvragen en projectopbouw.

Jeugdzorg breed
FICE Nederland wil een internationaal platform zijn voor jeugdzorg in de breedste zin van het woord. Dat houdt in dat de leden van FICE uit alle maatschappelijke organisaties komen die zich inzetten voor zorg en hulp aan jeugdigen.

Netwerk van bestuurders, medewerkers en jongeren
FICE Nederland faciliteert en stimuleert internationale uitwisseling voor jongeren, medewerkers en bestuurders.

Borgen van inspiratie
FICE Nederland wil actief invloed uitoefenen op het borgen van kennis en ervaring die voorkomt uit internationale uitwisseling. Dit doet zij onder meer door, met haar netwerkpartners, keuzes te maken voor een specifieke thematiek, op basis waarvan FICE een concrete bijdrage kan leveren, zo mogelijk in samenwerking met het NJI.

Internationaal actief
FICE Nederland is en blijft een actief lid van de internationale gemeenschap. Zij blijft voor mogelijke buitenlandse contacten een herkenbaar baken in zee. FICE Nederland maakt bestuurlijk deel uit van FICE Internationaal en neemt deel aan de Conseil Fédéral.