Over FICE NL

FICE Nederland

FICE NL staat voor uitwisseling van kennis, jongeren en professionals. Inspiratie en verbinding internationaal zijn onze drijfveer. In Nederland is FICE een vast onderdeel geworden van organisaties én individuele personen, actief op het terrein van kinderrechten, jeugdzorg, jeugdonderzoek en beleid. Zij speelt een prominente rol in de internationale FICE-beweging, leverde recent de internationale voorzitter en is de afgelopen jaren actief lid geweest van het dagelijks bestuur.

Ons Nederlandse netwerk:

FICE Internationaal én in Nederland

FICE is een wereldwijde netwerkorganisatie van en voor professionals die werken met kinderen en jeugdigen. Zij werd in 1948 onder auspiciën van de UNESCO opgericht met als hoofddoel: het organiseren van opvang voor verweesde kinderen die door Europa zwierven. De naam FICE werd wereldwijd bekend en erkend tot op hoog politiek niveau. Anno 2010 heeft FICE een consultatieve status bij de UNESCO, ECOSOC en de Raad voor Europa.

Zo ziet het Internationale netwerk er uit:

FICE Nederland in een nieuwe jas

In 2009 besloot het toenmalige bestuur van FICE NL tot een heroriëntatie. Zij constateerde dat in de jaren daarvoor de betrokkenheid van haar leden met de activiteiten van de vereniging was afgenomen. Deze verminderde betrokkenheid strookte niet met het, ook in de jeugdzorg, algemeen erkende belang van een internationale oriëntatie. Toen is het plan FICE Vitaal opgesteld. Nu in 2018 is dit plan geactualiseerd. De doelstellingen zijn dezelfde gebleven, maar de activiteiten worden afgestemd op de 5 thema's van FICE Internationaal:

Klik op het jaarplan voor een groter, beter leesbaar formaat of download het jaarplan in de bijlage.