Project Vitaal

Project FICE NL vitaal

Doel van het project is om, in een periode van twee jaar, het internationale profiel van FICE NL in zowel Nederland als in het buitenland te versterken. Dit gebeurt door:

  • Als facilitator van internationale uitwisseling van jongeren en medewerkers op te treden
  • Structurele verbindingen te leggen tussen praktijkkennis en kennisinstituten
  • Meer leden aan FICE te binden, ook uit andere sectoren
  • Een gezonde financiële basis te bouwen

Vitaliseren

FICE NL heeft de afgelopen jaren enige achterstand opgelopen op een tweetal gebieden:

  • Profilering als een actieve netwerkorganisatie in de Nederlandse zorg voor jeugdigen
  • Actualiseren van internationale betrekkingen