HetBegintBijMij

In 2013 is Adele Grosse door FICE NL uitgenodigd om te vertellen over Proud2b ME. Zij heeft op diverse locaties in Nederland en ook tijdens het FICE congres in Bern met veel enthousiasme gesproken over Proud2b ME. Haar werkwijze sprak velen aan en de stichting HetBegintBijMij - Nederland werd opgericht. Deze stichting is momenteel bezig met de implementatie van Proud2b Me in Nederland onder de naam 'HetBegintBijMij'. Spirit en Trivium Lindenof nemen deel aan de ontwikkeling van de trainingen. Uitgebreide informatie kun je vinden op de website van HetBegintBijMij.

Het programma Proud2b ME® versterkt de eigen kracht van kind, ouders en (secundaire) opvoeders met als doel een veilige en uitdagende opvoedomgeving voor alle jeugd. Daarnaast activeert het de diverse steun- en krachtbronnen in de directe sociale omgeving van het gezin en verstevigt het zo op een duurzame manier de sociale netwerken rond kinderen en gezinnen.

Vijf pijlers
Het programma rust op vijf pijlers met vaardigheidstraining als basis en vervolgens duurzame inbedding in de sociale omgeving. In vijf sessies komen deze pijlers aan de orde:

  1. Je rol en verantwoordelijkheid als ouder, jongere, leerkracht, jongerenwerker, et cetera.
  2. Zelfvertrouwen en zelfbeeld.
  3. Effectieve communicatie.
  4. Normen, waarden en regels.
  5. Het samenstellen van een supportgroep met supportgroep-leiders.

Het begint bij mij
In de basis is het programma mensgericht (in plaats van organisatie- of stelselgericht) en het geeft jeugd en opvoeders concrete handvatten voor nieuwe vaardigheden en ander gedrag. Onder het motto ‘Het begint bij mij’ maakt het de deelnemers bewust van hun aandeel in het opvoed- en opgroeiproces. Zij worden vervolgens gestimuleerd om hun verantwoordelijkheid daarin te nemen. Waar van toepassing kan dit een goed fundament vormen voor eventuele verdere ondersteuning of hulpverlening.

Supportgroep
Daarnaast heeft de aanpak een sterke focus op bestendiging van de resultaten en duurzame effecten. Het houdt niet op na de training. Vanuit een wijk of sociale gemeenschap worden supportgroep-leiders opgeleid, die na de vijf sessies actief in contact blijven met de groep. De groepsleden blijven elkaar ontmoeten onder leiding van deze supportgroep-leiders.