Movisie Internationaal

Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. Hun ambitie is het realiseren van een krachtige samenleving waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.

Ze investeren in de kracht en de onderlinge verbinding van burgers. Ze doen dit door maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven te ondersteunen, te adviseren én met hen samen te werken. Lokaal of landelijk, toegesneden op het vraagstuk en de organisatie. Zo kunnen deze organisaties en hun professionals hun werk voor de samenleving zo goed mogelijk doen. We raden u aan een kijkje te nemen op de website van Movisie.

Movisie beperkt zich niet tot de landsgrenzen bij het werken aan een krachtige samenleving. Door middel van bezoeken, projecten, congressen en internationale netwerken proberen we de vinger aan de pols te houden op de thema’s die voor ons werk belangrijk zijn. Want de maatschappelijke vraagstukken die in Nederland spelen zijn natuurlijk niet uniek voor ons land. Het zoeken naar oplossingen voor die vraagstukken vindt ook in andere landen en op Europees en wereldwijd niveau plaats. Sommige problemen – denk bijvoorbeeld aan gevolgen van vergrijzing en ontgroening  – kunnen veel beter in internationaal verband worden opgelost. Meer over Movisie Internationaal

Movisie is a centre of expertise in the field of social development: a broad field that embraces many important themes and activities. They would like to share their work with you. On their English language website www.movisie.com you can find general information on our work and the themes that are important to us. Our mission is to promote the participation and independence of citizens. We do this by supporting and advising professional organizations, volunteer organizations and government institutions in the field of welfare, care and social development. 

We also produce a digital English language newsletter twice a year. The newsletter informs on current themes and projects, and invites interested parties to share their news with us. You can find the latest issue of the newsletter here. There you can also subscribe to the newsletter and provide us with your name, organisation, email address and country information.