Quality4Children kwaliteitsstandaarden

In navolging van het Europese initiatief Quality4Children heeft Quality4Children Nederland een twintigtal kwaliteitsstandaarden vastgesteld in nauw overleg met kinderen en jongeren die in een residentiële setting of pleeggezin verblijven. Ook ouders zijn daarbij betrokken. Quality4Children Nederland zet zich in voor daadwerkelijke implementatie van deze kwaliteitsstandaarden in de Nederlandse jeugdzorg. Q4C lijkt een belangrijke rol te gaan spelen in de transitie van de jeugdzorg in Nederland. 

Op de website van Q4C kun je bijvoorbeeld de zelftoetsing kwaliteitsstandaarden Jeugdzorg downloaden. Deze bevat een lijst met standaarden (0 t/m 19) en is gemaakt door jongeren en (pleeg)ouders. Ze hebben er in gezet wat zij belangrijk vinden als ze niet thuis kunnen wonen. De Nederlandse kwaliteitsstandaarden zijn hier te vinden. Op de website van Quality4Children kun je nog meer lezen over de geschiedenis en nieuwe (Internationale) ontwikkelingen.

FICE NL is en blijft betrokken bij Q4C doordat minimaal een bestuurslid van FICE NL onderdeel is van het bestuur van Q4C. Meer over de relatie van FICE NL en Q4C.