Youth wiki - jeugdbeleid in Europa

Youth Wiki is een online platform met informatie over het jeugdbeleid van de Europese landen.

Het belangrijkste doel van de Youth Wiki is om evidence-based Europese samenwerking op het gebied van jeugd te ondersteunen. Dit gebeurt door informatie te verstrekken over nationaal beleid ter ondersteuning van jongeren - op een gebruikersvriendelijke en voortdurend bijgewerkte manier - na de goedkeuring van het vernieuwde kader voor Europese samenwerking in de jeugdsector 2010-2018 (EU-jeugdstrategie).

Het algemene doel is de Europese Commissie en de lidstaten te helpen bij hun besluitvorming door informatie te verstrekken over de stand van zaken met betrekking tot hervormingen en initiatieven. Het verzamelen van kwalitatieve informatie maakt ook de uitwisseling van informatie en innovatieve benaderingen mogelijk en kan peer learning-activiteiten ondersteunen.

Op dit moment nemen 27 landen deel aan de jeugdwiki.

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki