Filmpje van jongeren over pleegzorgplaatsingen

Naar aanleiding van het FICE NL jongerenproject is er nu een survivalgids in de vorm van filmpjes voor (aankomende) pleegkinderen ontwikkelt. Op de website van Stuk staat hierover:

HOW TO SURVIVE PLEEGZORG

Thuis wonen gaat niet meer. Je moet in een pleeggezin wonen. Maar wie vertelt jou hoe dat in z’n werk gaat en hoe moet je ineens in een ander gezin passen en thuisvoelen?

Wij hebben het afgelopen jaar gewerkt aan onze eigen survivalgids voor (aankomende) pleegkinderen. Het zijn filmpjes die in de praktijk gebruikt kunnen worden door pleegkinderen maar ook om pleegouders en pleegzorgmedewerkers te trainen.

Deze filmpjes laten op korte en krachtige manier zien welke struggles je tegenaan loopt maar die eigenlijk zo klein of algemeen zijn dat niemand er bij stilstaat. Hoe klein het ook is, het heeft altijd invloed op hoe jij je opstelt binnen je pleeggezin.
En als pleegkind kun je op papier rechten hebben maar in de praktijk zijn het pleegzorgouders en pleegzorgmedewekers die de beslissingen nemen en op de voorgrond staan.
Dat kan anders!

Het mooie is dat we tijdens het werken aan de filmpjes elkaar allemaal heel goed begrepen maar dat we wel allemaal verschillende ervaringen hebben. Wat we gemeen hebben is: we zijn een zootje ongeregeld, iedereen een ander verhaal, allemaal een andere reis afgelegd, we gaan allemaal een andere kant op maar we hebben wel allemaal te maken met pleegzorg, het gevoel van niet echt thuis zijn.

‘Het afgelopen half jaar heb ik al vijf voogden gehad’.
‘Oh wat was het een opluchting toen jullie begrepen wat ik zei en meemaakte’.
Kelly, Rebecca, Mandy, Quinta en Marina.

Meer informatie over dit project en de filmpjes vind je op de website van STUK, http://stukonline.com/stukonderwijs/how-to-survive-pleegzorg/de-filmpjes-3/

Hieronder alvast de mooie filmpjes!

Door het onderstaande filmpje hebben jongeren de kans gekregen om een tweede filmpje te maken over "how to survive pleegzorg?". Daarin geven zij toekomstige pleegzorgkinderen en gezinnen tips over het opgroeien in een pleeggezin. De bovenstaande filmpjes zijn het resultaat!

Uit dit filmpje blijkt hoe snel en slecht voorbereid een plaatsing in de pleegzorg kan gaan.