Jongeren

Jeugdwelzijnsberaad

Samen met jongeren van het  JeugdWelzijnsBeraad (landelijke uitwisseling van jongerenraden in de jeugdzorg) gaan we dit deel van de website invullen. www.jeugdwelzijnsberaad.nl

Levensboek Voor Jongeren

In augustus 2010  door Martine Tobé de Stichting Lifebook for You(th) opgericht. Doel van de stichting is om levensboeken te verspreiden aan kinderen en jeugdigen in achterstandssituaties in het buitenland. In beginsel richt de stichting zich op de landen van voormalig Joegoslavië, maar uitbreiding naar andere landen is zeker niet uitgesloten. Door trainingen aan te bieden aan social workers wordt een juiste implementatie gewaarborgd en krijgen participerende kinderen en jeugdigen de ondersteuning die zij verdienen.