Subsidie jongerenuitwisseling

Youth in Action wordt Erasmus+

Het nieuwe EU-subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport vervangt de huidige programma's Youth in Action (jeugd) en Leven Lang Leren (onderwijs). Het programma loopt van 2014 tot en met 2020. De Europese Commissie heeft een budget van 14,7 miljard euro gereserveerd. Met dit bedrag kunnen naar verwachting meer dan vier miljoen Europeanen financiële steun aanvragen om in het buitenland te studeren, een opleiding te volgen, te werken of vrijwilligerswerk te doen. Het Nederlands Jeugdinstituut ontfermt zich over het jeugddeel. Dit gedeelte biedt subsidiemogelijkheden voor jongeren, jongerenwerk, jongerenorganisaties en jeugdbeleid.

Meer over Erasmus+