Better Care Network

In Nederland is er een groot aantal organisaties al jarenlang in binnen- en buitenland actief betrokken bij de zorg voor kinderen zonder adequate ouderlijke zorg. Een aantal organisaties heeft in 2007 het initiatief genomen om een Nederlandse afdeling van het Better Care Network op te richten.

Het doel van het Better Care Network is om via samenwerking tussen organisaties de hulp aan kinderen zonder adequate ouderlijke zorg te verbeteren. Dit doen we door kennis, ervaringen en geleerde lessen met elkaar en anderen te delen. Op die manier willen we informatie over alternatieve zorgmodellen verder ontwikkelen, de toepassing ervan verbeteren, discussie stimuleren, beleid verbeteren en bewustwording rond het thema vergroten.

Meer informatie kunt u lezen op de website van Better Care Network.

Zij hebben onder anderen richtlijnen voor vrijwilligerswerk opgesteld. De richtlijnen zijn in Engels, Frans, Spaans te printen op hun website.