ENSACT

ENSACT staat voor professionele kwaliteit. Het bevordert sociale professionals, leraren, docenten, trainers en maatschappelijk dienstverleners bij het innoveren en het versterken van hun praktijken, concepten en theorieën.

ENSACT geeft een stem aan sociale professionals, leraren, docenten, trainers en diensten in Europa: gericht op de Raad van Europa, de Europese Unie en het Europees Parlement. Het is essentieel voor de kwaliteit van het sociaal beleid en de verstrekking van sociale diensten dat sociale professionals een grote stem hebben in hun eigen land, maar ook in Brussel en Straatsburg.

ENSACT bevordert de samenhang en de doeltreffendheid van beroepskwalificaties en de kwaliteit van de sociale diensten en het beleid in heel Europa, met inbegrip van werkzaamheden aan het Bologna-proces en de EU-processen voor de wederzijdse erkenning van kwalificaties.

ENSACT is een Europees netwerk van beroepsverenigingen, faculteiten van maatschappelijk werk en maatschappelijke vorming en nationale raden van maatschappelijk welzijn.

Namens het bestuur van FICE NL nemen Gitta Griffioen en Phil Birkenhäger deel aan ENSACT.