Buitenlandprojecten voor jongeren, TriviumLindenhof

Al meer dan 36 jaar werkt Robert Felix bij TriviumLindenhof waar hij zich vol overgave inzet voor jongeren. Hij gebruikt Internationale projecten en NFL(Non Formal learning) bij de begeleiding van jongeren. Een jaar voor de ‘reis’ begint hij samen met de jongeren het buitenland project voor te bereiden, door wekelijks bij elkaar te zitten. Tijdens deze momenten worden contacten gelegd, samenwerkingspartners gezocht, plannen gemaakt en geoefend om in een andere taal of gebarentaal te communiceren. Jongeren leren hun grenzen te verleggen, worden uitgedaagd om nieuwe vaardigheden te leren. Gedurende het jaar groeit hun zelfvertrouwen.

Een groot bijkomend voordeel is dat jongeren tijdens het voorbereidingsproces steeds meer van zichzelf laten zien en over zichzelf vertellen. Dat geeft je de kans om jongeren te leren kennen en te begeleiden. Zeker voor jongeren die uitvallen binnen de normale hulpverlening zijn Internationale projecten van grote meerwaarde.

Een ander voordeel van buitenlandprojecten is dat je een aanleiding hebt om samen te werken met andere organisaties. De ervaring van Robert is verder dat deelnemende jongeren vaker participeren in de jongerenraad.

Tips van Robert

  • Begin vanaf dag 1 (dus een jaar van tevoren) met het zoeken naar samenwerkingspartners. Partners zitten ook in de wijk bijvoorbeeld het jongerenwerk.
  • Wees eigenwijs, ga door waar anderen stoppen.
  • Zet jongeren in om iets bij je bestuur voor elkaar te krijgen.
  • Handel in het belang van je cliënt, de jongere; missiegedreven.

Door deze eigenschappen is Robert volgens zijn baas, Arno Lelieveld, ook een beetje een “ongeleid projectiel”. Toch krijgt hij zijn vertrouwen omdat hij weet dat Robert missiegedreven is. Hij vindt het belangrijk dat mensen als Robert de ruimte en het vertrouwen krijgen om de dingen te doen zoals zij denken dat nodig is voor de cliënt.