Europees vrijwilligerswerk voor jongeren, Cardea

Al jaren is Cardea actief op het gebied van Internationale jongerenuitwisseling. Sinds drie jaar gaan jongeren die moeite hebben met hun dagbesteding twee weken vrijwilligerswerk doen in het buitenland. Jorine van Egmond, pedagogisch medewerker bij Cardea, vertelt hoe jongeren tijdens een uitwisselingsperiode door verschillende fases heen gaan. In het begin is alles leuk, maar na een paar dagen hebben ze geen zin meer om te werken en willen ze weg. Tenslotte zetten ze door en leren ze nieuwe vaardigheden. Het aanleren van nieuwe vaardigheden is mogelijk dankzij het feit dat jongeren niet naar huis kunnen. Met andere woorden: “Ze moeten wel door”. Dat is een duidelijk verschil met een project in Nederland.  

Eenmaal terug in Nederland blijken jongeren sterker in hun schoenen te staan en beter te weten wat ze willen bereiken in het leven. Het deelnemen aan een buitenlandproject brengt bij jongeren onverwachte krachten naar boven. Ze ontdekken dat ze veel meer kunnen. In een onbekende situatie kunnen jongeren nieuwe vaardigheden vaak snel ontwikkelen en toepassen. Al met al is het bijna altijd een positieve leerervaring.

Randvoorwaarden

De begeleiding ter plekke is van groot belang aangezien het een intensief leerproces is. Cardea werkt met 2 coaches voor 6 jongeren. Ook is het belangrijk om de locatie goed te kennen waar het vrijwilligerswerk gedaan wordt. Is het er veilig genoeg en kunnen zij omgaan met het type jongere dat je daar zou willen plaatsen. Cardea heeft een carousel van partners.

Kosten en verantwoording

De kosten worden vergoed door Erasmus+. Enkel de uren van de pedagogisch medewerkers moeten betaald worden. Deze uren zijn bijna 100% client-contact-tijd, die door de instelling  makkelijk verantwoord kunnen worden. De jongeren kunnen als ze willen en ertoe in staat zijn hierna nog een jaar lang zelfstandig vrijwilligerswerk gaan doen via Erasmus+.

Als je meer wilt weten over vrijwilligerswerk voor jongeren in het buitenland raden we je aan om contact op te nemen met Jorine van Egmond (06-24320249). Zij is naast haar werk bij Cardea bezig met het opzetten van Stichting  Bloom om het mogelijk te maken dat jongeren uit de jeugdzorg, maar ook vroegtijdig schoolverlaters de kans krijgen om vrijwilligerswerk te gaan doen in het buitenland. Een uitgebreide scriptie met daarin een beschrijving van onderzoekresultaten van Internationale uitwisseling bij jongeren vind je in de bijlage.