Trafficking, een duivels probleem

Phil Birkenhäger, Senior Lecturer Management & Organization en Coordinator Internationalization bij Saxion, University of Applied Sciences, heeft zich sinds een paar jaar verdiept in de problemen rondom trafficking. Hieronder een korte schets van zijn presentatie:

Definitie trafficking: "The recruitement, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of threat or use of force or other forms of coercion, abduction, fraud, deception, abuse of power, or position of vulnarability, or giving or receiving payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation" 

Het is een duivels Internationaal probleem, want hoe kom je er nu achter of iemand uit vrije wil is meegegaan? Hoe kun je beoordelen dat de situatie waarin de persoon nu zit slechter is dan de situatie die hij/zij heeft achtergelaten? Daardat er geen duidelijk antwoord op deze vragen te geven is, zijn de aantallen waarover het gaat onbetrouwbaar. Officieel wordt gesproken over 21 miljoen mensen waaronder 5,5 miljoen kinderen. Het zou daarmee na drugs en wapens de 3e vorm van criminaliteit zijn in financiele omvang.

Daders hebben hun slachtoffers vaak volledig in de greep. Slachtoffers getuigen niet uit angst voor repressailes van de dader of voodoo en meestal zijn ze afhankelijk van de dader voor hun verblijf. In het verleden is gebleken dat slachtoffers wel durven te getuigen als zij daarna bescherming en een verblijfsvergunning krijgen.

Nederland is een van de bestemmingslanden. Laagopgeleiden mensen kunnen hier gemakkelijk werk krijgen in bijvoorbeeld de (land)bouw en prostitutie. De sex industrie en prostitutie worden gezien als een vraag aanbod industrie. Één persoon heeft gemiddeld een waarde van 200.000 euro voor een trafficker.

Dit is toch een dubieuze situatie waarvan je je als land moet afvragen of je dit wilt facilteren?!

Preventie, vervolging en bescherming zijn maatregelen die genomen kunnen worden (de 3 P's Prevention, Prosecution, Protection). Deze grensoverschrijdende problematiek vraagt echter vooral om een Internationale (Europese) aanpak. Phil zal zich de komende jaren verder verdiepen in deze problematiek en FICE NL zal er ook zeker nog aandacht aan blijven besteden komend jaar.

Boekaanrader: De Fatale Fuik van Henk Werson

Presentatie van Phil

 Reacties

Dat dit thema actueel is blijkt maar weer uit het volgende nieuwbericht 19/6/2014 op nu.nl: 'Nederland moet meer doen tegen mensenhandel' Nederland moet de strijd tegen mensenhandel opvoeren. Ons land doet het al goed in de bestrijding van mensenhandel, maar nog niet goed genoeg. Dat staat in een rapport van de Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA) die deel uitmaakt van de Raad van Europa, meldt Trouw. In het rapport staat dat de vraag naar diensten van slachtoffers van mensenhandel verder mag worden ontmoedigd. Dat geldt niet alleen voor de seksindustrie, maar ook voor andere branches. De opvang van slachtoffers van mensenhandel vindt de expertgroep ver gevorderd. Maar voor minderjarigen kan die opvang beter. Behandeling Deze slachtoffers, met name die uit het buitenland, hebben een speciale behandeling nodig. Maar volgens de evaluatie worden zij nog te vaak in de 'gewone' jeugdzorg geplaatst, waar te weinig aandacht is voor de mensenhandel. In Nederland gaat, volgens de onderzoekers, de meeste aandacht nog steeds uit naar de uitbuiting in de prostitutie. Hoewel Nederland stappen maakt in de overige uitbuiting, moet daar meer op worden ingezet. Ook moet de identificatie en erkenning van slachtoffers van uitbuiting buiten de seksindustrie verder worden ontwikkeld. Dat geldt vooral voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.