Doe mee! Tegen trafficking 31 okt

Wij nodigen u uit om trafficking gezamenlijk op te pakken!! Kom op 31 okt en luister en denk mee met deskundigen en een slachtoffer van mensenhandel. De bijeenkomst wordt gehouden in een beperkt gezelschap zodat u in de gelegenheid ben om zelf in gesprek te gaan met de sprekers.

De sprekers

  • Phil Birkenhäger, Phil deed de afgelopen periode onderzoek naar lokaal anti-trafficking beleid in het kader van de afronding van zijn master European Studies. Het betrof een casestudy naar de toepassing van het zogenaamde ‘barrièremodel’ ter bestrijding van mensenhandel (trafficking) binnen legale raamprostitutie in de gemeente Utrecht. Phil is door zijn onderzoek kritisch ten aan zien van de effectiviteit van de aanpak binnen de gemeente Utrecht en heeft aanbevelingen geformuleerd voor lokaal beleid. Meer hierover kunt u lezen in de bijlage hieronder. Phil wil zijn onderzoek naar de aanpak van trafficking door lokale overheden en hun (netwerk)partners graag voortzetten in de vorm van een promotie. 
  • Frank Waterreus, expert Mensenhandel Noord-Holland, zal de politie vertegenwoordigen. Frank zal ingaan op het periodieke casusoverleg dat in Noord-Holland plaats vindt, de relatie met Advies en Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (AMHK) en de zorgmelding van de Politie. Frank Waterreus heeft vanuit zijn functie bij de politie ook kennis over loverboyproblematiek, het criminaliseren van slachtoffers, slachtoffers die ook een daderrol hebben en alleenstaande minderjarige vreemdeling (AMV) die slachtoffer worden van mensenhandel.
  • Brigitte Claassen van Nidos. Brigitte is leidinggevende van het team beschermde opvang (prostitutie meisjes). Daarnaast kan zij vertellen over het Europese project ketenregie kinderhandel waarvan Nidos ketenregisseur is.
  • Maria, een 16 jarig Russisch slachtoffer van trafficking. Zij kan uit eigen ervaring vertellen over de impact van trafficking en wat er in haar ogen aan gedaan zou moeten worden.
  • Sandra van den Berg van Comensha over ketenregie.

 31 okt. van 15:00-18:00 De Pionier (zaal Koffieboon) - Grebbeberglaan 15 - 3527 VX - Utrecht (Let op! locatie is gewijzigd)

Opgeven kan per mail naar info@fice.nl

Meer over het programma en de doelstellingen

FICE NL is bezig met een aanvraag voor BAMw registratiepunten voor dit debat.