Voor de jeugd dag, de stem van jongeren

Alweer een week geleden: De voor de jeugd dag in Amsterdam. Samen met jongeren uit Servië heb ik presentaties bezocht van andere jongeren van Het Jeugdwelzijnsberaad, Who cares Scotland en Voices From Care Cymru uit Wales. Wat mij hiervan is bij gebleven is dat jongerenparticipatie op veel verschillende manieren kan worden vormgegeven en verschillende doelen dient. Er zijn grote verschillende tussen landen met betrekking tot de invloed die jongeren (kunnen) hebben en de middelen die hiervoor beschikbaar zijn.

In Schotland en Wales beïnvloeden jongeren de wet- en regelgeving, het landelijk beleid. Who cares Scotland is een grote organisatie waarin jongeren en professionals samen werken om voor de rechten van kinderen in de hulpverlening op te komen. Voices From Care uit Wales werkt vergelijkbaar. Zij hebben budget om onderzoek te doen. Het zijn grote (invloedrijke) organisaties die naast financiering vanuit de overheid subsidies ontvangen van diverse organisaties. 

Het jeugdwelzijnsberaad (JWB) vertegenwoordigt een grote groep jongeren die opgroeien in de jeugdhulpverlening en is vooral van en door jongeren. Het JWB kenmerkt zich door het voeren van debatten, creativiteit en meedenken over (simpele) oplossingen. In tegenstelling tot de bovenstaande organisaties draait het JWB grotendeels op vrijwillige inzet met ondersteuners en jongeren.

Moj Krug uit Servië is een initiatief van jongeren uit de jeugdhulpverlening voor jongeren uit de jeugdhulpverlening die zelfstandig (gaan) wonen. Zij vormen samen een netwerk om elkaar te ondersteunen. Bekijk dit filmpje ter inspiratie (in Nederlands nagesynchroniseert)