Ardennenproject

Filter

 Meer projecten

Doelgroepen: 
Jongeren
Nederlands
Soort project: 
Behandeling
Naam organisatie: 
LSG-Rentray
Contactpersoon: 
Jelle Mensink
Waar: 
Buitenland
Landen: 
België (Ardennen)
Donor/financiers: 
Eigen organisatie
Ontwikkelde componenten: 
Projectscoreformulieren, deze worden dagelijks met de jongeren besproken. En vormen vervolgens weer een handleiding voor de volgende dagen. Draaiboek. Dit is door de jaren heen beter ontwikkeld. Het draaiboek zoals dit er nu ligt kan door een willekeurig iemand worden gebruikt. Het dienst als vaste basis voor ons project.
Projectbeschrijving: 

Het Ardennenproject vindt per groep, tweemaal per jaar plaats. In totaal gaan er vier groepen tweemaal per jaar richting België.
Behandelmatig project; met een groep jongeren op project gaan om ze al lerend kwaliteiten bij te brengen die ze missen in het dagelijkse leven.

Het doel van dit project is om jongeren weerbaarder te maken, hen inzicht te geven in hun gedragingen en het opdoen van succeservaringen tijdens een project. Dit wordt bereikt door grensverleggende activiteiten aan te bieden waarin de persoonlijke werkdoelen in verwerkt zijn. Vervolgens worden zij op de doelen gescoord door personeel en groepsgenoten. Tijdens dit project wordt er gewerkt met een zogenoemd buddysysteem, dit is geïntroduceerd vanuit defensie. Jongeren krijgen voor de duur van het project een buddy toegewezen, hiermee dienen zij alles in die week te doen, met als hoofddoel leren samenwerken. Door jongeren succeservaringen te laten opdoen weten wij dat dit in hun toekomst van pas kan komen.