Projecten

Projectaflopend sorteren Organisatie Projectpartners
Resilience Camps Martina Pavic en VJK te Zwolle
Respect! Cardea Jeugdzorg Nederland - Cardea Jeugdzorg, Xonar; België - De Wingerdbloei (behandelgroep voor meiden); Letland - SOS Kinderdorpen, Letland ; Polen - Torun OHP (daghulp) / Mlodylas (kindertehuis)
Roemenie-project BJZ Amsterdam; De Reeve Gemeente Kampen
Roemenië-project / Stichting Bunâ Zina Jarabee
Rusland-Petersburg (beleid-inhoudelijke vernieuwing) Pactum Rotary
Rusland-Petersburg (jongerenuitwisseling) Pactum Rotary, scholen in Arnhem
Samenwerking partners in de Euregio Limburg-Duitsland-België (Duitstalige gemeenschap) Bureau Jeugdzorg Limburg Zie projectbeschrijving
Senegal Cardea Spirit
SISP Nederland (Sebastian Indian Social Projects) Oosterpoort SISP-Belgie; Lelia (SISP-Italië); Kinderen derde Wereld (België); Impulsis
Spinach for Popeye Parlan

Pagina's