top of page

Het onderstaande is van toepassing op alle pagina's van deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

FICE NL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij de initiatiefnemers of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de initiatiefnemers. Dat blijkt niet in alle gevallen mogelijk. Mocht sprake zijn van aanspraak op rechten, dan verzoeken wij u met ons contact op te nemen.

Ook voor andere opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar info@fice.nl

bottom of page