top of page

Eerste FICE Masterclasses in Nederland

Al jaren werkt FICE Nederland aan manieren om de achterban (lidorganisaties) meer te laten profiteren van de expertise die aanwezig is binnen het internationale netwerk van FICE. FICE Nederland wil haar leden meer betrekken, internationale kennis en expertise op een laagdrempelige manier delen en zoeken naar manieren waarop oplossingen uit het buitenland in Nederland kunnen helpen of inspireren om de gewenste transformatie te versnellen. Het idee voor FICE masterclasses werd geboren….


Begin december nodigde FICE Nederland Lama Yazbeck (CEO Himaya) uit Libanon uit om haar verhaal te delen met Nederlandse professionals en beleidsmakers. Tijdens twee masterclasses in Arnhem en Leiden maakten ruim 150 Nederlanders kennis met de manier waarop Yazbeck de organisatie opbouwde, de programma’s die zij thans uitvoeren in Libanon en diverse fondsenwervingsstrateggien. Zeer interessant voor de Nederlanders was het verhaal over het grote aantal vluchtelingen waar Libanon mee te maken heeft. Ruim 1,5 miljoen vluchtelingen tegenover 4,5 miljoen Libanezen. Ook werden enkele media-campagnes vertoond en maakte Yazbeck de Nederlandse professionals attent op de Libanese film Capharnaüm – ‘de chaos’ gabaseerd op een verhaal van een kind dat gebruik maakte van de services van Himaya.Enkele impressies van deelnemers aan de masterclasses:

 • Het is in Libanon eigenlijk best vergelijkbaar georganiseerd als hier, alleen zit alles onder 1 dak en niet in 1 keten

 • Bij Himaya voert een social worker altijd samen met een psycholoog gesprekken met ouders en kinderen

 • Een samenhang in de aanpak van gemeenschap naar het individu, van bewustwording tot het vergroten van veerkracht

 • Aanspreken van ondernemers op hun verantwoordelijkheid voor de gemeenschap

 • Wat een pallet aan op elkaar afgestemde diensten: van bewustwordingscampagnes tot psychotherapie.

 • Wat een enorme omvang van de problematiek, 1 op de 4 inwoners in Libanon is vluchteling

 • Wetten, religies, cultuur spelen een grote rol in hoe er naar geweld tegen kinderen wordt aangekeken

 • Veerkracht als term voor hulpverlening... mooi

 • Zoektocht naar hoe je hulpverleners kunt begeleiden om zelf zo min mogelijk 'trauma's' op te lopen tijdens hun werk

 • We staan voor dezelfde uitdagingen en vraagstukken

 • Opvang in gezinnen van vergelijkbare cultuur, zo gewoon mogelijk...dat werkt

Het verhaal van Himaya is fascinerend. De enorme bevlogenheid en professionaliteit van Lama Yazbeck inspirerend. Een organisatie leiden in een land met een turbulent verleden en heden is een hele uitdaging. Maar als je valt, sta je weer op! Veerkracht (resilience) is de rode draad door het werk van Himaya en komt in alles terug. Van de manier waarop de organisatie is opgebouwd, tot het zorgaanbod dat ze aanbieden en de wijze waarop Lama Yazbeck vormgeeft aan de jeugdhulp revolutie in haar Libanon. A true masterpiece!!

67 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page