top of page
  • FICE NL

Hoe gaat het bij de oosterburen? Zijn onze uitdagingen vergelijkbaar?

Bundesverband Caritas Kinder- und Jugendhilfe (BVkE) heeft een strategiedocument gepubliceerd waarin ze wijzen op de systemische crisis binnen de kinder- en jeugdhulp in Duitsland. Deze crisis, gekenmerkt door een tekort aan voorzieningen en een gebrek aan adequate opvangplaatsen, bedreigt de rechten en het welzijn van kinderen en jongeren. BVkE roept op tot strategische oplossingen en dringende maatregelen om de kwaliteit en effectiviteit van de kinder- en jeugdhulp te waarborgen.

Innoverende oplossingen en inclusie

BVkE benadrukt de noodzaak om bestaande structuren te herzien en nieuwe, inclusieve modellen te ontwikkelen. Dit omvat de samenwerking tussen sociale ondernemingen, gemeenschappen en lokale overheden om inclusieve leefomgevingen te creëren. Het doel is om proactief behoeften te identificeren en aan te pakken, met een focus op de kwaliteit van de bestaande voorzieningen. Dit vereist adequate financiering, scholing en ondersteuning van personeel, evenals een efficiëntere samenwerking tussen betrokken partijen.

Belang van een holistische aanpak

Voor een effectieve hervorming van het systeem is een gecoördineerde aanpak op politiek, administratief en maatschappelijk niveau nodig. Dit omvat ook initiatieven om gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden, evenals de noodzaak om de kinder- en jeugdhulp als geheel te versterken.

Investeringen in de toekomst

BVkE benadrukt dat uitgaven voor kinder- en jeugdhulp als investeringen in de toekomst moeten worden gezien. Deze investeringen dragen bij aan de vermindering van armoede, criminaliteit en andere maatschappelijke problemen, en versterken de sociale samenhang en economische groei.Lees het volledige strategiedocument van BVkE hier.

4 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page