top of page
  • FICE NL

Terugblik op 2021 van het FICE NL bestuur

In de coronaperiode, waarin we de afgelopen jaren geen fysieke ontmoetingen hebben kunnen organiseren voor onze leden, heeft het bestuur van FICE Nederland niet stilgezeten. In 2021 hebben we de tijd genomen om ons grondig voor te bereiden op de komende jaren. Jaren waarin de grenzen van de mogelijkheden om elkaar internationaal te ontmoeten en te inspireren verruimd zijn. Inmiddels zijn we wereldwijd in staat om met beperkte digitale mogelijkheden laagdrempelig contact te organiseren tussen professionals uit de verschillende landen en tussen de verschillende FICE partners. De internationale digitale ontmoetingen in 2021 vanuit zowel FICE Europa als vanuit FICE Inter waren een uitgelezen kans om hiermee te experimenteren. Er zijn o.a. COVID cafés georganiseerd voor professionals waarin de ervaringen zijn gedeeld hoe er met COVID werd omgegaan. Naast inspiratie heeft dít de basis gelegd voor een nieuw concept van uitwisseling. Een concept waarbij internationale ontmoetingen zowel fysiek, als digitaal als hybride vormgegeven kunnen worden. Door de mix is verbinding tussen werkers, organisaties en landen makkelijker geworden én persoonlijk gebleven. De korte lijnen op lange afstand zijn hiermee ongekend verstevigd.


Nieuw bestuur voor de leden door de leden

In 2021 heeft het bestuur van FICE Nederland een aantal nieuwe leden op mogen nemen in haar midden, te weten: Stephanie Koenderink (De Parabool), Peter van de Pol (Nidos – jeugdbescherming) en Elianne Zijlstra (Rijksuniversiteit Groningen). Samen met de zittende leden Martine Tobé (Kinderperspectief) en Willem Loupatty (SMD/Wijkteams Enschede) is het Nederlandse bestuur hiermee volledig op sterkte gebracht. Vanaf 2021 wordt de bestuurlijke ondersteuning ingevuld door Monique Mieras (Nidos Jeugdbescherming). Het bestuur heeft zich tot doel gesteld om met zo min mogelijk middelen zoveel mogelijk impact te veroorzaken en leden te inspireren. Zelfwerkzaamheid is een kernbegrip waar ook de nieuwe leden zich in het bestuur aan hebben verbonden. Voor de leden betekent dit de bestuursleden zich zelf actief bezighouden met het organiseren van de activiteiten. Dit maakt ons uniek en hiermee wordt ook het uitgangspunt: voor de leden door de leden nadrukkelijk, ingevuld en waargemaakt.


Het nieuwe fundament voor internationale ontmoeting en inspiratie

Het bestuur heeft 2021 optimaal benut om de basis te leggen aan de toekomstige activiteiten van de vereniging. Er zijn in 2021 internationale kennisuitwisselingen voorbereid, die in 2022 zullen plaatsvinden (Zuid-Afrika en Kenia), de FICE website is vernieuwd waardoor de mogelijkheden verruimd zijn om eenvoudiger (en zonder administratieve ondersteuning) bijeenkomsten te organiseren voor zowel leden als niet-leden (of aspirant-leden), het FICE handboek voor het organiseren van webinars en Masterclasses is ontwikkeld, het concept van internationale intervisie is beproefd met social workers uit Libanon (Himaya), het concept FICE Award is ontwikkeld en er is een tekeningenactie gehouden voor de slachtoffers van de ramp in Libanon, actie: “We see you Lebanon”. Met deze laatste actie zijn wereldwijd tekeningen opgehaald ter ondersteuning van de collega’s in Libanon. Deze tekeningen zijn vervolgens verspreid door Himaya (FICE Libanon). In het kader van fysieke uitwisseling waren de coronajaren echter dramatisch. We hadden het plan om een uitwisseling te organiseren met onze partnerorganisatie in Spanje. Dit heeft door de maatregelen helaas niet kunnen plaatsvinden.Al met al, zijn we zeer tevreden over de resultaten van 2021. Resultaten met een duurzaam rendement. Voor 2022 kunnen we vanuit deze basis verder bouwen en zullen we onze activiteiten nadrukkelijk onder uw aandacht brengen op de website, in de nieuwsbrieven en via de social media. Wij kijken erg uit naar de ontmoetingen (fysiek, digitaal en hybride) met u en met alle andere leden nationaal, Europees en wereldwijd, die we vanuit ons bestuur in Nederland voor u zullen organiseren of faciliteren.


Namens het bestuur,


Willem Loupatty (voorzitter)

Martine Tobé (penningmeester)

Peter van de Pol (secretaris)

Stephanie Koenderink (lid)

Elianne Zijlstra (lid)

45 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page